SunSmart Blog Mój Prąd - czy warto czekać?

18.05.2021, 14:45
Mój Prąd - czy warto czekać?

Trzeci nabór do programu Mój Prąd ruszy 1 lipca 2021. Czy warto czekać z założeniem instalacji? Nie! Im szybciej instalacja będzie uruchomiona, tym większa szansa za zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do końca czerwca. Pamiętaj, że pula środków programu jest ograniczona i szanse na uzyskanie dofinansowania będą mieli najszybsi.

Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany. 

Jak skorzystać z dotacji?

1. podpisz z nami umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej

2. zamontujemy instalację w ciągu 14-21 dni

3. po zakończonym montażu złożymy dokumenty do dystrybutora enegetycznego w sprawie przyłaczenia Twojej instalacji do sieci

4. PAMIĘTAJ, że OSD ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy

5. po wymianie licznika podpisz aneks lub nowa umowę określającą nowy sposób rozliczania się z energii - w systemie prosumenckim

6. skontaktuj się z nami i prześli skany dokumentów z zakładu energetycznego niezbędne do złożenia wniosku w programie Mój Prąd, najpózniej do 30 czerwca 2020!

Złożymy Twój wniosek w chwili uruchomienia programu Mój Prąd 3.0, aby mieć pewność, że pula środków nie została wyczerpana!

 

Dlatego nie czekaj!