SunSmart Blog Mój Prąd 2.0: Większa pula pieniędzy dla beneficjentów z list rezerwowych!

01.10.2021, 13:38
Mój Prąd 2.0: Większa pula pieniędzy dla beneficjentów z list rezerwowych!

To już pewne! Ponad 20 tysięcy wnioskodawców umieszczonych obecnie na listach rezerwowych w drugiej edycji programu Mój Prąd otrzyma dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych dla osób, które w II naborze Programu "Mój Prąd" ubiegały się o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w drugim naborze programu trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki właśnie pułap dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów zakładała tamta edycja.

Należy podkreślić, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w II naborze programu „Mój Prąd” i trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki właśnie pułap dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów zakładała tamta edycja. 

Jak podkreśla, NFOŚiGW, Program „Mój Prąd 2.0” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Jego budżet był trzykrotnie zwiększany do łącznej kwoty 1,159 mld zł, ale nawet tak wielka pula środków nie pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań setek tysięcy osób wnioskujących o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wprawdzie pozytywnie ocenione, ale nie wystarczyło dla nich środków finansowych na dotacje, trafili na listy rezerwowe.

Jednocześnie kończy się już budżet tegorocznego, trzeciego naboru w programie Mój Prąd 3.0, który wynosi 534 mln zł. Kwota alokacji w programie wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, a do 28 września br. zostało już złożonych blisko 167 tys. wniosków.